Komplette prosjekter, totalentreprenør

VD Montasje AS utfører også andre typer arbeider dersom ønskelig i tilknytning til  vindu- og dørprosjektene. Vi kan nevne malearbeider, takarbeider, montering av balkonger, etterisolering med mer. VD Montasje AS har søsterselskaper som fanger de fleste fag. Vi har også knyttet til oss dyktige underentreprenører. Solide rutiner for HMS og kvalitetssikring er en selvfølge.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål angående utskifting og montering av dører.

Referanse Hoffsgrenda BRL