Trygghet og kompetanse i fokus

Vi er et firma som har spesialisert oss på montering og utskifting av vinduer og dører I Osloområdet. Vi ønsker å benytte den meget gode kompetansen i vårt firma tidlig i prosessen, fra planlegging til gjennomføring av byggeprosjekter. Med dette vil vi være en samarbeidspartner og sparingspartner for våre kunder. Vi sørger for at kunden til enhver tid har den beste kompetansen og nødvendig kapasitet for en trygg og kontinuerlig gjennomføring av prosjektet.

Et tett samarbeid med hver enkelt byggherre er viktig for et godt resultat.

ET LITE UTVALG AV VÅRE REFERANSER

VD MONTASJE I TALL

Omsetning
113
i omsetning pr. 31.12.2021
Miljø
95
Sorteringsgrad avfall pr. 31.12.2021
Ansatte
40
Ansatte pr. 31.12.2021
Thorendahl tar sin del av ansvaret

Vi er et firma som har spesialisert oss på montering og utskifting av vinduer og dører. Vi ønsker å benytte den meget gode kompetansen i vårt firma tidlig i prosessen, fra planlegging til gjennomføring av byggeprosjekter. Med dette vil vi være en samarbeidspartner og sparingspartner for våre kunder. Vi sørger for at kunden til enhver tid har den beste kompetansen og nødvendig kapasitet for en trygg og kontinuerlig gjennomføring av prosjektet.

Et tett samarbeid med hver enkelt byggherre er viktig for et godt resultat.

TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD!