VD Montasje AS skal skifte ut alle vinduer i Lindern Kv I. Oppstart januar 2013.