VD Montasje AS har fått jobben med utskifting av ca 1500 vinduer og dører på Lysejordet BRL.
Utskiftingen skal foregå i flere etapper. Første etappe blir utført i august-oktober 2011. Alt skal være skiftet til 2014. Vinduene leveres av Lyssand.