VD Montasje AS skal skifte ut ca 1850 vinduer og dører i Nylænde BRL på Lambertseter. Dette gjøres som en underetreprise for Wito AS. Arbeidene begynner i uke 6 2011 og skal avsluttes før fellesferien.
På Nylænde monteres det vinduer produsert av H-vinduet Magnor AS. Utforinger og gerikter leveres av Rovent Bygg-agentur AS.